kat. Akat. Bkat. Ckat. Dkat. Ekat. Fkat. Gkat. Hkat. Mkat. standard młode samcekat. standard młode samicekat. standard samcekat. standard samicekat. Wreprezentacja 2007reprezentacja 2008reprezentacja 2009reprezentacja 2010reprezentacja 2011reprezentacja 2012reprezentacja 2013reprezentacja 2014reprezentacja 2015reprezentacja 2016reprezentacja 2017reprezentacja 2018samcesamice
DV-01116-12-192
DV-05529-03-982
PL-01-05-10214
PL-0154-09-213
PL-0176-09-3001
PL-0198-12-243
PL-0199-06-161
PL-0201-99-5638
PL-0204-06-4308
PL-0229-12-3733
PL-0241-03-1394
PL-025-04-5519
PL-027-07-6008
PL-027-07-6030
PL-0314-08-5
PL-0316-04-9906
PL-0323-05-439
PL-0331-01-5653
PL-034-13-3552
PL-0395-01-8008
PL-0395-02-16071
PL-0395-07-10483
PL-0396-02-2034
PL-0397-08-8720
PL-0400-14-2829
PL-047-09-2973
PL-050-09-3892
PL-059-05-6
PL-076-08-3525
PL-094-07-7968
PL-OL-11-268269
PL-OL-11-405935