kat. Akat. Bkat. Ckat. Dkat. Ekat. Fkat. Gkat. Hkat. Mkat. standard młode samcekat. standard młode samicekat. standard samcekat. standard samicekat. Wreprezentacja 2007reprezentacja 2008reprezentacja 2009reprezentacja 2010reprezentacja 2011reprezentacja 2012reprezentacja 2013reprezentacja 2014reprezentacja 2015reprezentacja 2016reprezentacja 2017reprezentacja 2018samcesamice
DV-014-05-70
DV-0234-01-3401
DV-02906-11-98
DV-08432-08-303
DV-09833-05-645
PL-0112-07-494
PL-0139-07-6386
PL-0145-09-13200
PL-0211-12-1121
PL-0241-01-11103
PL-0247-09-7764
PL-025-07-6574
PL-0259-12-781
PL-0264-13-400
PL-0264-14-9155
PL-0265-05-6379
PL-0268-08-5054
PL-0269-05-2501
PL-0275-08-8147
PL-0275-09-3707
PL-0283-08-4639
PL-0349-05-4220
PL-0388-14-2035
PL-0396-09-5569
PL-0408-14-3082
PL-043610-9076
PL-0442-09-3958
PL-0442-12-2048
PL-0452-14-5118
PL-046-06-6216
PL-047-04-4360
PL-076-06-9948
PL-OL-11-227337
PL-OL-11-319998