Hodowla: Olszowy Kazimierz
PL-0402-23-189
Płeć: nie wiemHodowla: Olszowy Kazimierz
Numer ojca: PL-0461-20-26408 Numer matki: PL-0402-18-1051 Opis: oryg. Kazimierz Olszowy
Zdjęcia: