Hodowla: Olszowy Kazimierz
PL-0402-22-6896
Płeć: nie wiemHodowla: Olszowy Kazimierz
Numer ojca: PL-0402-21-1857 Numer matki: PL-0402-18-1038 Opis: JANSSEN - VAN LOON. Oryg. Olszowy Kazimierz. Późny młody wychowany do rozpłodu. Szczegóły pochodzenia w rodowodzie i załączonych materiałach.
Zdjęcia: