Hodowla: WG Kosakowo 2018/2019
PL-060-18-933
Płeć: nie wiemHodowla: WG Kosakowo 2018/2019
Opis: Wiesław i Łukasz Kamiński
Zdjęcia: