Hodowla: WG Kosakowo 2018/2019
DV-09118-18-372
Płeć: nie wiemHodowla: WG Kosakowo 2018/2019
Opis: Razem z Naszymi Gołębiami
Zdjęcia: